Školní jídelna


Vloženo: 11.02. 2012 v 20:18

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb. a hygienickými předpisy.

Jídelna

Provoz školní jídelny

Pracovní doba:  6.00 – 15.00 hod.
Výdejní doba:   11.40 – 14.00 hod.

Obědy se nevydávají do jídlonosičů, pouze první den onemocnění nebo ve výjimečných případech (po dohodě s vedením jídelny). Jídlo vynášené z jídelny nesmí být ve skleněných nádobách a musí být odebráno mimo hlavní provoz: 11.40 hodin, musí být uchováváno při teplotě nad 63°C, studené pokrmy při teplotě 8°C a spotřebováno do 14. hodin daného dne. Dozor ve ŠJ zajišťují pedagogičtí pracovníci, případně jiní zaměstnanci školy.

Výše stravného

Výše stravného je určena podle věkových kategorií od září 2012:

Přihlášky ke stravování se podávají osobně v kanceláři školní jídelny den předem v pondělí až čtvrtek od 7 do 8 h a od 14 do 15 h, v pátek od 7 do 8 h.

Platba za obědy je možná hotově nebo bezhotovostním převodem na stravovací účet ŠJ.
Platit k 20. v měsíci zálohy od srpna do května.

Číslo účtu:10006-265504634/0600
KS: 558
VS: u vedoucí jídelny
Poznámka pro příjemce: jméno a příjmení žáka

Odhlašování na přechodnou dobu se provádí nejméně jeden den předem v kanceláři školní jídelny osobně či telefonicky na čísle 474 375 689731 495 226 nebo elektronicky na: barankova@skolaklasterec.cz.

.

Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován (propadá).

Po prvním zaplacení obědů zakoupí strávník čipovou kartu,kterou se prokáže při každém jídle. Její ztrátu je ve vlastním zájmu povinen ohlásit v kanceláři. Vystavení nové karty stojí 35,- Kč. Na konci školního roku bude provedeno u každého strávníka vyúčtování. Jídelní lístek na každý týden je vyvěšen u vchodu do školní jídelny, na stránkách školy a pro děti i v prostorách školy.

V případě opakovaného zapomínání čipové karty nebude zaplacený oběd vydán a rodiče budou informováni prostřednictvím ŽK nebo elektronické verze ŽK – Bakaláři.

Doba prázdnin

V těchto dnech jídelna nevaří a každý strávník je automatiky odhlášen.

 


 

Dokumenty ke stažení

Množství pokrmů