Naše škola - Spolek přátel školy


Vloženo: 11.02. 2012 v 17:25

Spolek přátel školy při Základní škole, Klášterec nad Ohří, Školní 519

Zápis z jednání SPŠ konané dne 21. 11. 2016

Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: viz prezenční listina
Nepřítomni: viz prezenční listina

Program jednání:

  1. Rozdělení finančních prostředků
  2. Adopční smlouva nově od 1. listopadu 2016 pro mývala severního v ZOO Chomutov zaevidovaná pod Spolkem přátel při ZŠ
  3. Sběr

Na Mikuláše byl odsouhlasen příspěvek ve výši 50,-Kč/dítě - cca celkem 21 500,-Kč.

Na Den dětí byla odsouhlasena částka 50,-Kč/dítě – cca celkem 21 500,-Kč.

Mýval zaplacen v listopad 2016 částka dle adopční smlouvy 5 000,- Kč.


Ke konci školního roku za dobré školní výsledky se odsouhlasilo pro:

1. třídy – všechny děti půjdou na zmrzlinový pohár nebo do pizzerie dle přání dětí s paní učitelkou

- hodnota 50,-Kč/dítě – celkem 2 950,-Kč

2.-5. třídy – každá třída dostane 6 ks poukázek v hodnotě 1 500,- Kč k nákupu v prodejně p. Jandové,

papírnictví, hračkárna v Kostelní ulici (bývalý p. Novák)

- celkem 16 500,-Kč

6.-8. třídy – každá třída dostane 6 ks poukázek v hodnotě 2 100,-Kč k nákupu

v prodejně Kabel 1 (PC obchod )

- celkem 10 500,-Kč

9. třída - na ukončení školního roku v KD 1 500,-Kč za pronájem

- třída 9.A dostane 4 500,- Kč k ukončení a rozloučení se základní školou

Dále je třeba počítat s náklady za vedení účtu v bance, které budou činit cca 2 400,-Kč.

Sběr – děti nosí do školy papír a víčka. Vše je vždy zváženo a připsáno k danému žáčkovi, pokud je balíček řádně označen, což se bohužel ne vždy stane. Ke konci školního roku je vyhodnocena nejlepší třída, která jezdí do lesoparku v Chomutově a dále 20 nej sběračů, kteří dostanou malou odměnu. Dále se nakoupí papír pro potřeby dětí k práci v hodinách.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis provedl: Danka Chloubová