Naše škola - Vedení školy


Vloženo: 7.02. 2012 v 18:17

Funkce

Jméno a mailový kontakt

Telefony

Sekretariát

Danka Chloubová

+420 474 375 575

Ředitelka školy

Ing . Monika Bártová

+420 774 360 736
+420 474 371 500

Zástupce ředitele školy

Mgr. Doris Homolková

+420 474 375 575

Výchovný poradce - kariérové poradenství

Mgr. Jitka Řebíčková

+420 474 375 575

Výchovný poradce - výchovné a výukové problémy

Mgr. Jana Hortová

+420 474 376 920

Koordinátor ICT a ŠVP

Mgr. Miloslav Hrachovec

+420 474 375 575

Preventista sociálně-patologických jevů

Mgr. Iva Máchová

+420 474 375 575

Koordinátor evaluace a EVVO

Mgr. Jana Hortová

+420 474 376 920

Vedoucí školní jídelny

Jana Baránková

+420 474 375 689

Školní družina

Vladimíra Bartušková

+420 731 155 290

Školník

Jaromír Benda

+420 605 278 448