Základní škola, Klášterec nad Ohří, Školní 519, okres Chomutov
právě se nacházíte » úvodní strana » projekty školy
Evropská unie

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce


Vloženo: 7.02. 2012 v 17:38 | přečteno: 10620 | › dokumenty | › tisk | › odeslat

Projekt START inkluzivního vzdělávání v Klášterci nad Ohří

Naše škola se podílí na realizaci tohoto projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Projekt je realizován za spoluúčasti města Klášterce nad Ohří.

Projekt začal 1. 9. 2016 a doba realizace je 36 měsíců. Je zaměřen na zlepšení a zkvalitnění vzdělávání dětí ze všech sociálních vrstev a umožnění rovného přístupu ke vzdělávání všem dětem.

Jedním z cílů projektu je pomoc pedagogům při výchově a vzdělávání dětí. Tuto specializovanou pomoc zajišťuje ve škole 5 školních asistentek, které pomáhají žákům při přípravě na vyučování. Potřebným žákům také pomáhají s organizací jejich volného času.

Dalším cílem projektu je podpoření žáků, kteří potřebují pomoc při osvojování či upevňování probíraného učiva. 11 pedagogů jim poskytuje doučovací hodiny. Jedná se hlavně o český jazyk a matematiku.

Projekt se také zaměří na rozvoj dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy budou zaměřeny na současné problémy školství a poskytnou pedagogům nejnovější poznatky. S tím souvisí i nákup pomůcek potřebných pro inkluzivní vzdělávání a obnova stávajícího vybavení školy.

Dotační program Ústeckého kraje
„Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“

Naše škola se v roce 2017 zapojila do programu financovaného z dotací Ústeckého kraje „Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2017“.  Účelem podpory je zajištění spolufinancování aktivit v oblasti prevence rizikového chování pro rok 2017 pro školy a školská zařízení.  Realizace projektu  na naší škole probíhá od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017. V rámci projektu jsou financovány preventivní akce pro žáky školy „Život bez rizik“ a DVPP v oblasti prevence.

 

Projekt OP VK výzva 56

Naše škola se zapojila do dalšího z projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Evropského sociálního fondu. Tento projekt si klade za cíl zlepšit zájem dětí o knihy a zlepšit komunikaci v cizím jazyce.

Ve čtyřech ročnících naší školy se letos začnou vyučovat tzv. čtenářské dílny, které u žáků budou aktivně rozvíjet zájem o čtení zajímavých knih. Naše paní učitelky pro žáky vybraly několik zajímavých titulů, které si žáci budou v hodinách číst.

Naše škola se také snaží zlepšit výuku cizích jazyků a tak proběhly 2 intenzivní kurzy anglického jazyka pro pedagogy. Část žáků využije možnost výuky anglického jazyka a poznávání anglických reálií přímo v Anglii.

EU peníze školám

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo projekt v rámci OP VK - EU peníze školám. V naší škole tento projekt probíhal v letech 2010 - 2013. Podstatou projektu byla možnost školy zvolit si oblasti vzdělávání, kterými chce zlepšit své zaměření formou přípravy nových výukových materiálů, individualizačních hodin nebo vzděláváním pedagogů.

Naši pedagogové vytvořili během dvou let úctyhodných 1920 výukových materiálů, které jim pomáhají lépe naplňovat náš školní vzdělávací program. Pro lepší výsledky našich žáků se materiály vytvořily pro všechny ročníky a většinu předmětů. Navíc se naši žáci dočkali i zlepšení vybavení tříd a odborných učeben. V průběhu realizace projektu jsme také rozšířili počet našich interaktivních tabulí.

Projekty rozvoje osobnosti žáka - PREVENCE

Projekt prevence sociálně patologických jevů je projektem rozvoje osobnosti žáka školy. Jedná se o soubor akcí, které se svou náplní a provázaností snaží informovat žáky o podstatě negativních společenských jevů a zároveň ovlivnit jejich postoje a orientovat je na pevné a žádoucí životní hodnoty. Kombinací výuky a zájmových akcí jsou žáci formou aktivních besed , řízených diskusí, exkurzí, her, ale i sportovních aktivit orientováni žádoucím směrem. Kvalitní výsledek je podmíněn především aktivním přístupem žáků k jednotlivým akcím, pravidelným a dlouhodobým působením, kontaktem a komunikací mezi žáky a učiteli či lektory, ale i komplexností celého projektu. Zárukou kvality a účinnosti je spolupráce s PPP, K-centrem

  • Budoucnost patří nekuřákům
  • Nauč se říkat NE
  • Na odvrácené straně
  • Mapa šikany

 Projekty související s profilací a konkurenceschopností školy

Původní krajina Klášterecka – školní arboretum a přírodní učebna 2012-2013

Škola získala dotaci z Revolvingového fondu MŽP na založení učebny v přírodě – malého školního arboreta. Na realizaci projektu podílejí žáci v předmětech pracovní činnosti, přírodopis a přírodověda spolu se svými učiteli.

Projekt – Středisko ekologické výchovy SEVER
Naučná stezka „Vzácné stromy a dřeviny v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří“ (soubor ke stažení na konci textu)

Projekt SIPVZ – tvorba výukových a motivačních materiálů pro přírodopis
Úspěšně jsou využívány dotační tituly vypisované Ústeckým krajem

Projekt KÚ Ústeckého kraje
Sport pro všechny

Projekt NATURA
Plnění programů environmentální výchovy v rámci škol v přírodě

Projekt „Přírodní vědy interaktivně – multimediální učebna“
Projekt realizovaný vlastními silami a prostředky, za významné účasti sponzorů školy.

Projekt ESRO
Emoční a sociální rozvoj osobnosti ve vzdělávacím a výchovném procesu.

Projekt Fyzika třetího tisíciletí
Projekt realizovaný za podpory Města Klášterce nad Ohří a společnosti ČEZ

Sportem proti drogám
Kalendář sportovních akcí pořádaných v rámci města

CERMAT
Projekt pravidelného testování žáků 5. a 9. ročníků

DAP – barvy života
Projekt pro vnitřní evaluaci školy

Oranžové hřiště
Projekt ve spolupráci s Městem Klášterec nad Ohří a nadací ČEZ a.s.

Školní parlament

Mezinárodní projekty

Comenius - Socrates
Spolupráce se zahraničními partnery ( základní škola Kalamita Řecko a Gorenja Vas Slovinsko ) v rámci projektu Comenius – Socrates.
HEROES – People who make a difference (from the past to the present)

Webmagazine – eTwinning
Spolupráce se školou Salvelanrinteen koulu, Finsko. partnerství získalo ocenění eTwinning Label

Jaro Evropy
50 let spolupráce evropských států

The 4 elements“ projekt Comenius 2012-2014 – dvouletý mezinárodní projekt na podporu IBL metody vyučování a výuky přírodovědných předmětů a matematiky – výměnné pobyty a spolupráce učitelů a žáků se Španělskem, Itálií, Portugalskem, Polskem, Slovinskem a Lotyšskem

eTwinning projekty – krátkodobé projekty učitelů a žáků se zahraničními partnery

Dokumenty

K příspěvku je přiložen tento soubor:
Vzácné stromy a dřeviny v zámeckém parku v Klášterci nad Ohří

Textový soubor Microsoft Word.
Tento soubor lze zobrazit v produktech firmy Microsoft nebo OpenOffice.
» stáhnout si ho můžete zde
VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA
Panoramatické prohlídky
ONLINE KAMERA
Bakaláři
VYHLEDÁVÁNÍ
25.04.2018 a 05:09 h.
ZVONĚNÍ
1. hodina . . . 08.00 - 08.45
2. hodina . . . 08.55 - 09.40
3. hodina . . . 10.00 - 10.45
4. hodina . . . 10.55 - 11.40
5. hodina . . . 11.50 - 12.35
6. hodina . . . 12.45 - 13.30
7. hodina . . . 13.35 - 14.20
8. hodina . . . 14.30 - 15.15
KALENDÁŘ
« duben - 2018 »
PO ÚT ST ČT SO NE
. . . . . . 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 . . . . . .
E - VÝUKA
POBAVME-SE-O-ALKOHOLU
DŮLEŽITÉ ODKAZY
POČÍTADLO PŘÍSTUPŮ
Copyright © 2012 - 2018 ZŠ Školní, Klášterec nad Ohří - všechna práva vyhrazena
Redakční systém, kód, design a panoramatické prohlídky Blig s.r.o.